Jop van Heesch

Ik ontwikkel apps voor iOS en Mac

I create apps for iOS and Mac

Sinds 2010 werk ik als ontwikkelaar zowel aan freelance-opdrachten als aan eigen projecten. In ieder project dat ik oppak, streef ik naar de perfecte balans tussen krachtige functionaliteit en een prettige gebruikerservaring. Ik doe dit door het idee achter een app zo scherp mogelijk te krijgen en veel aandacht te besteden aan een sterk en passend ontwerp. Spreekt wat ik doe jou aan? Neem eens contact op!

Since 2010 I have been working on both freelance projects as well as own projects. In each and every project I do, I strive for the perfect balance between powerful functionality and a fluid user experience. To accomplish this, I think through an app's core idea and invest heavily on a solid and suitable design. Are you interested in what I do? Feel free to contact me!

Recente Projecten

Recent Projects

Ik laat bij voorkeur mijn werk spreken, daarom staat hieronder een aantal projecten waar ik recent aan gewerkt heb.

I prefer to let my work speak for itself, so beneath are some of the projects I have been working on recently.

WoordWolk

WoordWolk is een app voor mensen met afasie die moeite hebben met het vinden van woorden, maar nog wel kunnen lezen op woordniveau. Wil je iets zeggen maar kom je niet op het woord? Met WoordWolk kun je op zoek naar het woord door middel van associaties. Zie je een woord dat te maken heeft met wat je wilt zeggen, dan druk je erop. Heeft geen van de woorden te maken met wat je wil zeggen, dan veeg je ze weg. Met deze twee simpele acties beweeg je je vrijelijk door een ruimte van woorden, op zoek naar het juiste woord. Voor dit project werk ik samen met het Donders Institute for Brain, Cognition and Behaviour.

WoordWolk (or 'Word Cloud') aims to help people that suffer from aphasia. More specifically, it can help people that have difficulties finding words, but that can still read on a word level. Would you like to say something, but the right word doesn't pop to mind? WoordWolk helps you find words making use of associations. If you see a word that's related to the word you are looking for, you press it. If none of the words is related, you swipe them away. Using these two simple actions, WoordWolk lets you navigate freely through a space made out of words, looking for the right word. For this project I cooperate with the Donders Institute for Brain, Cognition and Behaviour.

Kwaliteitsprijs

Het idee voor WoordWolk bedacht ik samen met Peter Desain, hoogleraar Kunstmatige Intelligentie aan de Radboud Universiteit. In 2012 wonnen we met dit idee de Kwaliteitsprijs van de Nederlandse Hersenstichting.

Quality Award

I came up with the idea for WoordWolk together with Peter Desain, professor of Artificial Intelligence at Radboud University Nijmegen. In 2012 the Dutch Brain Foundation awarded us the Quality Prize to realize this idea.

Kunstmatige Intelligentie

WoordWolk gebruikt kunstmatige intelligentie om te achterhalen naar welk woord je zoekt. Om het gezochte woord extra snel te vinden, laat WoordWolk woorden zien die het meeste informatie opleveren over welk woord je zoekt.

Artificial Intelligence

WoordWolk uses artificial intelligence to find out what word you are looking for. To let you find the right word extra fast, WoordWolk presents words that provide it with the most information on what you are looking for.

Data-collectie

Het gebruik van WoordWolk wordt gelogd. Dit levert een schat aan informatie op, waarmee we WoordWolk steeds slimmer kunnen maken. Daarnaast is deze informatie waardevol voor wetenschappelijk onderzoek.

Data Collection

We log everything that users do. This results in a wealth of information, which we use to make WoordWolk smarter and smarter. Besides, this information is valuable for scientific research.

Toekomst

We willen WoordWolk graag verder ontwikkelen, onder andere door meer met eindgebruikers te testen en de woordenschat te vergroten. Wil jij hier inhoudelijk of financiëel een bijdrage aan leveren? Laat het ons weten! Email mij over WoordWolk.

Next Steps

We would like to keep on improving WoordWolk, amongst others by testing with more end users, and by increasing WoordWolk's vocabulary. Would you like to help us either financially or contentwise? Please let use know! Email me about WoordWolk.

Batch Editor

Het idee voor Batch Editor is ontstaan uit eigen behoefte: Ik werk veel met digitale afbeeldingen en daarbij moet ik soms meerdere afbeeldingen op (ongeveer) dezelfde manier bewerken. Uit onvrede over bestaande oplossingen ontstond Batch Editor. In Batch Editor combineer je verschillende 'image operations' tot een 'workflow'. Terwijl je dit doet zie je het effect op één of meerdere afbeeldingen tegelijk, zodat het hetzelfde aanvoelt als normale beeldbewerking. Workflows kun je toepassen op zoveel afbeeldingen als je wilt. Daarnaast kun je ze opslaan om later opnieuw te gebruiken of met anderen te delen.

The idea for Batch Editor originates from a personal need: sometimes when I work with digital images, I need to process many images in (about) the same way. I looked for handy ways to do this, but I only found solutions that were either too confined, or very hard to use. So I decided to create my own image editor. The result is Batch Editor, which lets you combine multiple image operations into a workflow. While creating your workflow, you immediately see the effect on one or multiple images. Workflows can be applied to as many images as you wish and because workflows can be saved, you can easily reuse them or share them with others.

Flexibel en Krachtig

Eén van de voordelen van het gebruik van workflows, is dat je te allen tijde nog aanpassingen kunt maken. Iedere instelling is altijd nog te veranderen en je ziet meteen het effect op al je afbeeldingen.

Flexibility and Power

One of the advantages of using workflows, is that you can make changes whenever you want. Each setting can be adjusted at any moment and you immediately see the effect on all of your images.

Hergebruik en Delen

Workflows zijn 'documenten' en kun je dus opslaan (net als bijvoorbeeld een tekstbestand of spreadsheet). Dit betekent dat je ze makkelijk kunt hergebruiken, of delen met anderen.

Reuse and Share

Workflows are 'documents', so you can easily save them to disk, just like a text file or spreadsheet. This means that you can easily reuse them, or share them with other people.

Slim Opslaan

Batch Editor kan duizenden afbeeldingen tegelijkertijd verwerken en de resultaten opslaan onder automatisch gegenereerde bestandnamen. Batch Editor maakt hiervoor gebruik van 'Smart File Naming'.

Smart Saving

Batch Editor can process thousands of images in one go and save the results under automatically generated file names. To accomplish this Batch Editor makes use of 'Smart File Naming'.

Toekomst

Tot nog toe is de werking van Batch Editor vooral gebasseerd op wat ik zelf handig vind. Wil je laten weten wat jou handig lijkt? Ik hoor graag hoe ik Batch Editor volgens jou kan verbeteren! Email mij over Batch Editor.

Next Steps

Untill now, Batch Editor's design is largely based on what I myself find handy. Would you mind sharing what you think is handy? I would love to hear what you think about improving Batch Editor! Email me about Batch Editor.

MeXtra voor iOS

In opdracht van SymaX werk ik aan een iPhone-app voor MeXtra: een intelligent en methodisch onderbouwd online platform om eHealth dossiers in te zien en op te reageren. In MeXtra werken niet alleen zorgprofessionals; ook de cliënt zelf en/of verwanten kunnen toegang krijgen tot het dossier. Het doel van deze app is dat het nóg makkelijker wordt om rapportages in te zien, of even snel de voortgang vast te leggen. Voor deze opdracht doe ik zowel het ontwerp als de implementatie.

MeXtra for iOS

For my client SymaX I am working on an iPhone app for MeXtra: an intelligent online eHealth platform with a solid methodological foundation. MeXtra isn't just for healthcare professionals; clients, people close to them, and/or care takers can all read about and report on the client's care plan. The goal of this app is to make it even easier to access reports, or to add new reports quickly. For this assignment I do the app's design as well as the implementation.

Gespreksboek

Samen met o.a. Hersenletsel.nl ontwikkelde ik de apps Gespreksboek Lite en Gespreksboek+: twee communicatie-ondersteunende hulpmiddelen bedoeld voor mensen met afasie die moeite hebben met het vinden van woorden, maar nog wel kunnen lezen op woordniveau. Beide apps bevatten meer dan 3000 woorden en zinsdelen, gerubriceerd voor optimale vindbaarheid. Woorden kunnen op het 'Werkblad' geplaatst worden om eenvoudige zinnen samen te stellen. Bovendien kunnen woorden door de app worden uitgesproken, of gekopiëerd naar een andere app. In de betaalde versie, WoordWolk+, kan de inhoud volledig gepersonaliseerd worden, om zo beter aan te sluiten bij de individuele gebruiker.

Gespreksboek

I cooperated with a.o. Hersenletsel.nl (a Dutch association for people that suffer from brain damage) to create the 'Gespreksboek Apps': two communication apps for people that suffer from aphasia and as a result have difficulties coming up with the words they wish to say. These apps contain more than 3000 words and simple phrases, organized to support finding words easily. Words can be placed on the 'Work sheet' in order to compose basic sentences. The apps also make use of text to speech, in case users have speech difficulties. The paid version of the app, Gespreksboek+, allows users to fully customize the app's contents, better fitting individual users' needs.

Contact

Bezoekadres

Visiting Address

De Smeltkroes unit 50
Waalbandijk 16
6541 AJ Nijmegen

Postadres

Mailing Address

Vrouwe Udasingel 194
6663 GW Lent

Vrouwe Udasingel 194
6663 GW Lent
The Netherlands